Metropolia Ammattirkorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Rakennerahastot.fi

StageRight

StageRight osaajille tutkintoja -hanke kehitti täydennyskoulutusta esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaajille. Hanke alkoi kesäkuussa 2019 ja se päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeen toteutti Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Hankkeen tuloksia

StageRight-hankkeen loppujulkaisu avaa näkökulmia esitystekniikan täydennyskoulutukseen

StageRight-hankkeen loppujulkaisu Esitystekniikka stagella puheenvuoroja täydennyskoulutuksesta on artikkelikokoelma, jossa esitysteknisen alan täydennyskoulutusta tarkastellaan mm. tasa-arvon, johtamisen ja esihenkilötaitojen, xr-teknologioiden, resilienssin ja kestävän kehityksen näkökulmista, sekä jatkuvaa oppimista näitä kaikkia läpileikkaavana teemana.

Siirry julkaisun pariin! >>


30.3.2021

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirjasta suomenkielinen käännös

StageRightissa käännätettiin esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisen alan yhteiseurooppalaisen ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja suomeksi.

Kirja käy läpi ETTE-turvallisuuskoulutuksen kymmenen alan turvallisuuden kannalta olennaisinta taitoa, jotka tarjoavat pohjan turvalliselle työskentelylle esitysteknisellä alalla.

Lue lisää ja lataa kirja >>
19.1.2021

StageRight-koulutustarvekyselyn tulokset kertovat alan koulutus- ja osaamisvajeista

StageRight-koulutustarvekysely selvitti syyskuussa 2019 esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaamisvajeita ja koulutustarpeita.

Kyselyn keskeinen tulos oli, että esitysteknisellä alalla työskentelevien koulutustaso on alhainen eikä alalla ole riittävästi koulutettua työvoimaa.

Tutustu koulutustarvekyselyn tuloksiin >>


15.11.2019

StageRight-koulutukset

StageRight-hankkeen tavoitteena oli kehittää täydennyskoulutusta esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaajille, joilta puuttuu alan tutkinto ja/tai työelämän muuttuviin tarpeisiin riittävä osaaminen. Hankkeen tuloksena hankkeessa toteutettiin kaksi 60 opintopisteen laajuista ammattikorkeakouludiplomikoulutusta sekä kolme erillistä kesäopintojaksoa.

StageRight-hankkeen koulutukset tarjosivat alan osaajille päivitystä uusiin työn tuomiin haasteisiin, kuten uusien teknologioiden osaamiseen ja turvallisuusstandardeihin sekä valmiuksia esimiestyöhön, johtamiseen ja projektinhallintaan.

Lisätietoa StageRightissa toteutetuista koulutuksista:
Esitystekniikan ammattikorkeakouludiplomit >>
Kesäopinnot >>

30.3.2021

StageRight-päätöswebinaari ke 24.3.

StageRight-hankkeen päätösseminaarissa luotiin katsaus StageRightin kokemuksiin ja tuloksiin sekä käännettiin katse vahvasti tulevaisuuteen. Keynote-puheenvuorossa tutkija, kirjailija JP Jakonen pohti kokonaisuuden näkemisen ja johtamisen taitoja tulevaisuuden organisaatiossa. Miten johdan itseäni, muita ja työtäni?

Pääset katsomaan seminaarin tallenteen oheisesta linkistä.

https://youtu.be/Z9lhy3oG8Sc


30.3.2021

Esitys- ja teatteritekniikan koulutus Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulu kouluttaa esitys- ja teatteritekniikan osaajia Helsingissä.


Esitystekniikan medianomi (AMK) -tutkintokoulutus on tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutuksena. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjolla on monipuolisesti avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä erikoiskursseja.


Tutustu koulutustarjontaan nettisivuillamme: metropolia.fi/esitystekniikka

Ota myös seurantaan Metropolian Esitys- ja teatteritekniikan Facebook-sivu!


30.3.2021