Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Alla olevassa tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja StageRight-hankkeessa.

StageRight - Osaajille tutkintoja -hankkeen henkilörekisteri

Euroopan sosiaalirahaston henkilöjärjestelmään kerättävät tiedot

StageRight-hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaamaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. ESR-hankkeisiin osallistuneista henkilöistä kerätään tietoja, joiden avulla halutaan varmistua siitä, että hankkeiden toimenpiteet kohdentuvat juuri niihin henkilöryhmiin, joiden tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Alla olevissa selosteissa kerrotaan tietojen keräämisen syistä ja tavoista sekä henkilötietojen käsittelystä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät henkilötiedot (pdf)

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste (pdf) (Työ- ja elinkeinoministeriö)

ESR Henkilöjärjestelmää varten syötettävien henkilötietojen rekisteri (Metropolia) saatavilla pyynnöstä.