Esitystekniikka-asiantuntija 60 op

Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomi 60 op

Sisältö

Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomi tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden syventää omaa erityisosaamistaan esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan alalta.

Korkeakouludiplomi on mahdollista suorittaa työn ohessa. 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus vie laskennallisesti aikaa noin 1–1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto- ja verkko-opiskeluna.

Opinnot ovat alemman ja osittain ylemmän korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Osallistuja voi valita opiskeltavakseen oman erityisosaamisensa mukaisia ja asiantuntijuuttaan kehittäviä opintojaksoja. Koulutus räätälöidään osallistujaryhmän tavoitteiden mukaisesti ja sisältää osin vain tälle ryhmälle järjestettäviä opetuskokonaisuuksia.

Koulutukseen valittava ryhmä koostuu esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijoista, joiden osaamistaso vastaa toisiaan. Koulutuksen sisällöt voivat sisältää tarpeista riippuen esimerkiksi esimiestaitoja, teknis-tuotannollisia työprosesseja, teknistä suunnittelua, 3D-mallintamista ja edellä mainittuihin liittyviä opintojaksoja.

Oppimistavoitteet

Esitystekniikka-asiantuntija diplomin suorittanut on oman substanssialansa erikoisosaaja. Hän osaa toimia esitysteknisen tuotantoprosessin suunnittelijatehtävässä ja osaa käyttää alan uusimpia työvälineitä. Hän osaa arvioida kriittisesti ja kehittää omaa työtään sekä alan työkäytänteitä. Kiinnostuksen mukaan hän voi erikoistua esimerkiksi tuotannon johtamiseen tai erityisasiantuntijuuteen.

Esitystekniikka-asiantuntijan diplomikoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat työtehtäviisi syvempää tai täysin uutta osaamista omaan erityisosaamiseesi liittyen - valitset diplomikoulutuksen osat omien tarpeidesi mukaan

  • haluat kehittää omaa työtäsi ja/tai alaa ja alan työkäytänteitä

  • haluat suorittaa ammattikorkeakoulutasoisia opintoja, jotka voit myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa

  • haluat opiskella joustavasti työn ohessa - opiskelu on osin ajasta ja paikasta riippumatonta

Korkeakouludiplomi pähkinänkuoressa:

  • osista muodostettu koulutuskokonaisuus - valitset osat omien tarpeidesi mukaan

  • ei pohjakoulutusvaatimuksia

  • laajuudeltaan 60 op, kesto n. 1–1,5 vuotta

  • voit myöhemmin sisällyttää opinnot osaksi tutkintoa

  • koulutukseen ei voi saada opintotukea. Koulutus kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin.

Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomi

Tavoiteaikataulu: tammikuu 2020 – helmikuu 2021

Laajuus ja sitovuus: Opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, joskin vaatii ajankäytön suunnitelmallisuutta. Opiskelu sisältää tiettyinä päivinä tapahtuvaa lähiopetusta sekä omiin aikatauluihisi joustavasti sovitettavia verkko-opintoja ja projekteja. Lähiopetuspäivät vahvistetaan mahdollisimman aikaisin etukäteen. Ilmoitamme lähiopetuspäivien määrän loppuvuoden 2019 aikana ennen koulutuksen alkua.

Ydinkohderyhmä: Omassa työssään täydennyskoulutusta tarvitsevat esitystekniikan ammattilaiset. Esimerkkiammattinimikkeitä: näyttämöteknikko, valaistusmestari, äänisuunnittelija ja tuotantopäälliikkö.

Opettaja: Useita

Toteutus: monimuoto- ja verkko-opinnot; kevään 2020 lähipäivät tarkentuvat koulutussisältöjen mukaan loppuvuodesta 2019

Ilmoittautuminen päättyy: 6.12.2019

Hinta: normaalisti 15 eur / opintopiste, yhteensä 900 euroa. StageRight-hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista.

Hakeminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt 6.12.2019. Kiitos kaikille hakijoille!

StageRight on Metropolian hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. StageRight-hanke pilotoi korkeakouludiplomia tiiviissä yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan koulutusohjelman kanssa. Korkeakouludiplomikoulutukseen valittavalle pilottiryhmälle koulutukseen osallistuminen on ilmaista hankkeen aikana, joka päättyy keväällä 2021. Koulutuksen normaali hinta on 15 euroa per opintopiste eli yhteensä 900 euroa.

Lisätietoja:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi