Blogijulkaisut

StageRightin blogijulkaisut Metropolian blogeissa

Blogi: Naisvähemmistöjä ja miesten mentäviä aukkoja – tasa-arvo ei vielä toteudu esitystekniikka-alalla

Tulevaisuudessa yrityksissä tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista. Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekninen ala on kuitenkin tutkimusten mukaan selkeästi miesvaltainen.

Alan laadukkaan koulutuksen ja eri elämäntilanteiden mukaan joustavan täydennyskoulutuksen avulla voidaan taata kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan myös työurien varrella.

Lue StageRightin kirjoitus Metropolian Tikissä-blogissa >>


3.4.2020

Blogi: Showtekniikan osaamisvajeet valokiilassa

"Jotta show voi jatkua, tarvitaan jatkuvaa kouluttautumista ja osaamistason kehittämistä."

Jatkuva oppiminen vaatii joustavia koulutusmalleja, modulaarista täsmäkoulutusta ja räätälöityjä opintokokonaisuuksia, joihin osallistuminen on mahdollista asuinpaikasta tai ajankohdasta riippumatta.

Kirjoitimme Metropolia Ammattikorkeakoulun Hiiltä ja timanttia -blogiin alan koulutuksesta, osaamisvajeista, koulutuksen järjestämisen haasteista ja tulevaisuuden tarpeista.

Lue StageRightin kirjoitus Metropolian Hiiltä ja timanttia -blogissa >>


28.11.2019