ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja

Esitysteknisen alan ETTE-turvallisuuskoulutuksen
Opiskelijan kirja saatavilla suomeksi

European Theatre Technicians Education ETTE on esitysteknisen alan turvallisuuskoulutus, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen turvallisuusosaamisen taso eurooppalaisille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan ammattilaisille.

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja käännätettiin suomeksi StageRight-hankkeessa.

ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja

"ETTE-turvallisuuskoulutuksen johtava ajatus on, että jokaisen festivaaleilla, näyttämöllä tai tapahtumassa työskentelevän henkilön pitää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja suhtautua turvallisuuteen kriittisesti. Toisin kuin monet muut työturvallisuusoppaat, tämä kirja ei keskity lainsäädäntöön vaan osaamiseen ja turvallisten työkäytäntöjen hallintaan. Toisin sanoen huomio ei ole siinä, mitä tiedämme vaan siinä mitä osaamme.", kuvailee ETTE-työryhmä kirjan tarkoitusta.

Kirjassa on kymmenen lukua, jotka kattavat esitys- ja tapahtuma-alan turvallisuuden kannalta olennaisimmat taidot.

1 Työskentele turvallisesti
2 Luo turvallinen ja kestävä työpaikka
3 Ergonomia
4 Henkilösuojaimet
5 Paloturvallisuus
6 Putoamisvaarallinen alue
7
Sähköturvallisuus
8 Työkaluturvallisuus
9 Kemikaaliturvallisuus
10 Pystytys- ja ripusturvallisuus

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirjan ajantasainen suomenkielinen versio (v. 2.0 / 23.3.2022) on ladattavissa SafeOnStage-hankkeen sivuilta.

Versiohistoria:
Versio 1.0 / 19.1.2021
Versio 1.01 / 23.3.2021 - korjauksia lukuun 7
Versio 2.0 / 23.3.2022

Kirjan muut kieliversiot löytyvät ETTE-hankkeen sivuilta osoitteesta https://stage-tech-edu.eu/

ETTE - European Theatre Technicians Education

ETTE-turvallisuuskoulutus tarjoaa yhteisen pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen koulutus heillä on.

Kansainvälisessä Erasmus+-rahoitteisessa ETTE-hankkeessa (2014-2017) kehitettiin ESCO-pätevyyksiin pohjautuen esitysteknisen alan turvallisuuden perusopetuspaketti sekä turvallisuuspassi, jonka voi saada suoritettuaan yhteiseurooppalaisen alan turvallisuusosaamisen arvioinnin. ETTE-hankkeen tuloksena syntynyttä alun perin englanninkielistä opettajan ja opiskelijan opasta on sittemmin käännetty usealle kielelle Euroopassa, ja alan yhteiseurooppalaisen standardin sekä turvallisuuspassin kehitystyö jatkuu. Lisätietoa ETTE-hankkeesta: https://stage-tech-edu.eu/