ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja

Esitysteknisen alan ETTE-turvallisuuskoulutuksen
Opiskelijan kirja saatavilla suomeksi

European Theatre Technicians Education ETTE on esitysteknisen alan turvallisuuskoulutus, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen turvallisuusosaamisen taso eurooppalaisille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan ammattilaisille.

StageRight-hankkeessa on nyt käännätetty ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirja suomeksi.

ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja

"ETTE-turvallisuuskoulutuksen johtava ajatus on, että jokaisen festivaaleilla, näyttämöllä tai tapahtumassa työskentelevän henkilön pitää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja suhtautua turvallisuuteen kriittisesti. Toisin kuin monet muut työturvallisuusoppaat, tämä kirja ei keskity lainsäädäntöön vaan osaamiseen ja turvallisten työkäytäntöjen hallintaan. Toisin sanoen huomio ei ole siinä, mitä tiedämme vaan siinä mitä osaamme.", kuvailee ETTE-työryhmä kirjan tarkoitusta.

Kirjassa on kymmenen lukua, jotka kattavat esitys- ja tapahtuma-alan turvallisuuden kannalta olennaisimmat taidot.

1 Työskentele turvallisesti
2 Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka
3 Työskentele ergonomisesti
4 Käytä henkilösuojaimia
5 Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä
6 Työskentele korkealla turvallisesti
7 Käytä tilapäistä pienjänniteverkkoa turvallisesti

8 Käytä työkaluja turvallisesti
9 Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa
10 Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

ETTE-turvallisuuskoulutuksen Opiskelijan kirjan suomenkielinen versio on ladattavissa alta pdf-tiedostona.

Päivitykset:
versio 1.01 / 23.3.2021 - korjauksia lukuun 7

ETTE-turvallisuuskoulutus - Opiskelijan kirja_FI_v1.01.pdf

Kirjan muut kieliversiot löytyvät ETTE-hankkeen sivuilta osoitteesta https://stage-tech-edu.eu/

ETTE - European Theatre Technicians Education

ETTE-turvallisuuskoulutus tarjoaa yhteisen pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen koulutus heillä on.

Kansainvälisessä Erasmus+-rahoitteisessa ETTE-hankkeessa (2014-2017) kehitettiin ESCO-pätevyyksiin pohjautuen esitysteknisen alan turvallisuuden perusopetuspaketti sekä turvallisuuspassi, jonka voi saada suoritettuaan yhteiseurooppalaisen alan turvallisuusosaamisen arvioinnin. ETTE-hankkeen tuloksena syntynyttä alun perin englanninkielistä opettajan ja opiskelijan opasta on sittemmin käännetty usealle kielelle Euroopassa, ja alan yhteiseurooppalaisen standardin sekä turvallisuuspassin kehitystyö jatkuu. Lisätietoa ETTE-hankkeesta: https://stage-tech-edu.eu/


Lisätietoja:
Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi, puh. 040 629 9435