Esitystekniikkaosaaja 60 op

Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomi 60 op

Sisältö

Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomi on kokonaisuus, joka tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden täydentää käytännön osaamistaan ajantasaisilla tiedoilla valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikasta, projekti- ja produktiotyöskentelystä ja alan turvallisista työtavoista. Korkeakouludiplomin suorittaminen monipuolistaa osallistujan valmiuksia toimia esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan esitysteknisissä tehtävissä.

Korkeakouludiplomi on mahdollista suorittaa työn tai työnhaun ohessa. 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus vie laskennallisesti aikaa noin 1–1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto- ja verkko-opiskeluna yhteistyössä työelämän kanssa.

Opinnot ovat alemman korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Koulutuksen aiheet sisältävät esimerkiksi valo-, ääni- ja / tai videotekniikkaan, työturvallisuuteen ja projekti- ja produktiotyöskentelyyn liittyviä opintojaksoja. Korkeakouludiplomikoulutus muodostuu kaikille yhteisistä opintojaksoista sekä osallistujan vapaasti valittavista opinnoista, joissa opiskelija voi keskittyä itselle tärkeisiin osaamisalueisiin.

Oppimistavoitteet

Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomin suorittanut osaa toimia turvallisesti osana esitysteknistä tuotantoa. Hän osaa perusteet valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikasta erilaisissa esittävän taiteen ja tapahtumatekniikka-alan ympäristöissä.

Korkeakouludiplomikoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat täydentää osaamistasi ajantasaisella teoriatiedolla ja monipuolistaa käytännön valmiuksiasi

  • haluat suorittaa ammattikorkeakoulutasoisia opintoja, jotka voit myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa

  • haluat opiskella joustavasti työn tai työnhaun ohessa

  • etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työnhaussa

Korkeakouludiplomi pähkinänkuoressa:

  • moduuleista muodostettu koulutuskokonaisuus

  • kaikille avointa, ei pohjakoulutus- tai tutkintovaatimuksia

  • laajuudeltaan 60 op, kesto n. 1–1,5 vuotta

  • ei johda tutkintoon, mutta saat todistuksen eli korkeakouludiplomin

  • voit myöhemmin sisällyttää opinnot osaksi tutkintoa

  • koulutukseen ei voi saada opintotukea. Koulutus kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin.

Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomi

Tavoiteaikataulu: tammikuu 2020 – helmikuu 2021

Laajuus ja sitovuus: Opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, joskin vaatii ajankäytön suunnitelmallisuutta. Opiskelu sisältää tiettyinä päivinä tapahtuvaa lähiopetusta sekä omiin aikatauluihisi joustavasti sovitettavia verkko-opintoja ja projekteja. Lähiopetuspäivät vahvistetaan mahdollisimman aikaisin etukäteen. Ilmoitamme lähiopetuspäivien määrän loppuvuoden 2019 aikana ennen koulutuksen alkua.

Ydinkohderyhmä: Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan alalla ilman tutkintoa työskentelevät tai alasta kiinnostuneet osaajat, jotka haluavat pysyä ammatissaan ajan tasalla ja täydentää osaamistaan suorittamalla ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Esimerkkiammattinimikkeitä: ääniteknikko, valo-operaattori, stage hand, teatteriteknikko.

Opettaja: Useita

Toteutus: monimuoto- ja verkko-opinnot; kevään 2020 lähipäivät tarkentuvat koulutussisältöjen mukaan loppuvuodesta 2019

Ilmoittautuminen päättyy: 6.12.2019

Hinta: normaalisti 15 eur / opintopiste, yhteensä 900 euroa. StageRight-hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista.

Hakeminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt 6.12.2019. Kiitos kaikille hakijoille!

StageRight on Metropolian hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. StageRight-hanke pilotoi korkeakouludiplomia tiiviissä yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan koulutusohjelman kanssa. Korkeakouludiplomikoulutukseen valittavalle pilottiryhmälle koulutukseen osallistuminen on ilmaista hankkeen aikana, joka päättyy keväällä 2021. Koulutuksen normaali hinta on 15 euroa per opintopiste eli yhteensä 900 euroa.

Lisätietoja:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi