Koulutukset

StageRight-koulutukset - osaajille tutkintoja

StageRight järjestää täydennyskoulutusta esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaajille, joilta puuttuu alan tutkinto ja/tai työelämän muuttuviin tarpeisiin riittävä osaaminen. Nämä osaajat ovat joko työskennelleet pitkään alalla ja oppineet työn tekemällä tai tulleet temmatuksi työelämään kesken opiskelujen.

StageRight-hankkeen koulutukset tarjoavat alan osaajille mahdollisuuden koota itselleen tarpeen mukaan osatutkintoja tai tutkinnon. Koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille päivitystä uusiin työn tuomiin haasteisiin, kuten uusien teknologioiden osaamiseen, turvallisuusstandardeihin, valmiuksia esimiestyöhön, johtamiseen ja projektinhallintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Hankkeen järjestämät koulutukset alkavat koko laajudessaan vuoden 2020 alussa.

Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomi 60 op

Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan tiivis osaamispaketti esitystekniikasta. Koulutus antaa tiedot esitysteknisistä välineistä ja valmiudet toimia erilaisissa tuotantoympäristöissä turvallisesti.

Opinnot ovat alemman korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto- ja verkko-opiskeluna.

Lue lisää esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomista >>

Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomi 60 op

Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo olevalle esitysteknisen alan ammattilaiselle, joka tarvitsee työtehtävissään täsmäosaamista tiettyyn teemaan liittyen. Koulutuksen sisällöt räätälöidään opiskelija- ja opiskelijaryhmäkohtaisesti.

Opinnot ovat alemman ja osittain ylemmän korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto- ja verkko-opiskeluna. Korkeakouludiplomi on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lue lisää esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomista >>