Toiminta

StageRight - osaajille tutkintoja

Esitys- ja tapahtumateknisen alan toiminnan jatkuva kasvu, teknologinen nopea kehitys ja kansainvälisesti muuttuvat tuotantomallit asettavat alan henkilöstölle, tuotannon suunnittelulle sekä johtamiselle uusia vaatimuksia. Alan koulutus ei nykyisellään pysty vastaamaan nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ilman merkittäviä kehittämistoimenpiteitä.

StageRight-hankkeessa haetaan muutosta siihen, että työelämässä ilman tutkintoa olevien teknisen alan työntekijöiden olisi helpompi päivittää osaamistaan vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita tai hankkia itselleen tutkinto.

Hankkeen tavoitteena on alan täydennyskoulutuksen kehittäminen

Hankkeen valmistelu käynnistettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa vuonna 2017 toteuttamalla kysely tapahtuma- ja teatterialan organisaatioille nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista ja -vajeista, osaamisen kehittämisestä työpaikoilla sekä koulutuskokemuksista. Kyselyn tuloksista ilmeni, että jopa 65 %:lta vastanneiden organisaatioiden esitysteknisestä henkilöstöstä puuttuu esitys- ja teatteriteknisen ammattialan koulutus.

StageRight-hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja parantaa alalla työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisuutta osallistua elinikäisen oppimiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää täydennyskoulutusjärjestelmä, jonka kautta ilman tutkintoa olevat esitys- ja teatteritekniikan alalla työskentelevät saavat koottua itselleen tarpeen mukaan osatutkintoja tai tutkinnon. Työelämän tarpeisiin vastaava täydennyskoulutusmalli suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten, työelämän edustajien ja alan järjestöjen kanssa siten että yhä useamman työelämässä olevan olisi helpompi hankkia tutkinto tai päivittää osaamistaan työelämässä.

Hankkeen koulutukset käynnistyvät koko laajudessaan tammikuussa 2020. Tutustu tarjottaviin koulutuksiin Koulutukset-sivulta.


StageRight-hanke alkoi kesäkuussa 2019 ja päättyy alkuvuodesta 2021. Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Metropolia Ammattirkorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Rakennerahastot.fi