Koulutustarvekysely

StageRight-hankkeen koulutustarvekyselyn logo.

StageRight selvittää alan koulutustarpeita

StageRight-hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja parantaa alalla työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisuuksia osallistua elinikäisen oppimiseen.

StageRight-koulutustarvekysely selvittää esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan alalla työskentelevien osaamis- ja koulutustarpeita. Kyselyn vastauksia käytetään hankkeen sekä alan koulutustarpeiden kartoittamiseen ja koulutuksen suunnitteluun.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä alaa

StageRightin koulutustarvekysely on suunnattu laajasti kaikille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla toimiville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, joiden työnkuvaan kuuluu esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan käyttö, tuntemus tai niihin liittyvä hallinnointi. Toivomme vastauksia niin työntekijöiltä kuin johdolta, eli asemasta riippumatta organisaatioiden kaikilta tasoilta.

StageRight-koulutustarvekysely on avoinna kolmen viikon ajan 2.-22.9.2019.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 minuuttia ja siihen vastataan anonyymisti. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme palkintoa.

Vastaamalla voit olla mukana kehittämässä alaa! Kiitos vastauksistasi, ne ovat tärkeitä!

Kyselyyn vastaaminen on päättynyt, kiitos kaikille vastanneille!


Lisätietoja kyselystä:

Tero Aalto, projektipäällikkö, tero.aalto2@metropolia.fi

Kiika Sarpola, projektikoordinaattori, kiika.sarpola@metropolia.fi


Kyselyn tietosuojaseloste: http://tiny.cc/StageRight_tietosuoja

2.9.2019 / edit 23.9.2019