Esitystekninen tuotanto

Esitysteknisen tuotannon toimijat ja työnkulut (5 op)

(Esitystekninen tuotanto 2, ks. Metropolian Esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelma 2020)

Sisältö

Opintojaksolla aloitetaan tapahtumatuotannon perusteista, jonka jälkeen käydään läpi tapahtuman tekninen suunnittelu ja tuotanto. Opintojaksolla tutustutaan teknisen tuotannon eri osa-alueisiiin ja toteutetaan kuvitteellisen tapahtumatuotannon tuotantosuunnitelma. Tuotantosuunnitelma koostetaan osissa kurssin edetessä. Kurssilla perehdytään SketchUp 3D-luonnosteluohjelmiston perustyökalujen käyttöön.

Opintojaksolla käsiteltävät aiheet:

  • Tapahtuma- ja/tai teatterituotannon prosessi- ja talouskäytännöt

  • Tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytännöt

  • Teknisen suunnittelun ja tuotannon käytännöt

  • Teknisten dokumenttien ja 3d-mallien luominen ja käyttäminen suunnittelussa

  • Esitystekniikan kilpailuttaminen ja budjetointi

  • Tarjouspyyntöjen tekeminen ja tarjouksien antaminen

  • Artistituotannon käytännöt erityisesti festivaalituotannoissa.

Opintojakso sisältää sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä. Kurssi aloitetaan ryhmäetätapaamisella, josta koostetaan kurssin ensimmäinen videoluento. Kurssi toteutetaan videoluentojen ja ryhmätapaamisten muodossa verkkoympäristössä. Kurssin oppimisympäristönä toimii Google Classroom.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee tapahtuma- ja/tai teatterituotannon tuotantoprosessin, toimijat ja työnkulut. Hän ymmärtää esitys- ja teatteritekniikan ja oman toimintansa osuuden kokonaisuudessa. Opiskelija hahmottaa budjetoinnin, talouden seurannan, resursoinnin ja aikataulujen merkityksen tapahtuma- ja teknisessä tuotannossa. Hän tuntee tuotantoon liittyvät tilaus-, lupa-, vakuutus- ja sopimuskäytännöt. Opiskelija hahmottaa tapahtuma- ja/tai teatterituotantojen rahoituksen ja viestinnän pääperiaatteet. Opiskelija ymmärtää teknisen suunnittelun ja tuotannon merkityksen esitystoiminnassa. Opiskelija hallitsee teknisten dokumenttien ja 3D-mallien laadinnan osana suunnittelu- ja toteutustyötä.

Opintojakso pähkinänkuoressa

Kohderyhmä ja edeltävä osaaminen: Opintojakso soveltuu esimerkiksi projektipäälliköille, tuottajille, teknikoille sekä ääni-, valo- ja näyttämömestareille. Opintojaksolle ei ole pohjakoulutus- tai tutkintovaatimuksia.

Suoritusaikataulu: 25.5. - 9.8.2020

Laajuus: Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakso avautuu opiskeltavaksi viikolla 20 ja opinnot tulee olla suoritettuina viikon 32 loppuun mennessä. Opiskelu tapahtuu Google Classroom -verkkoalustalla ja sisältää sekä luentoja, itsenäistä opiskelua että ryhmätehtäviä.

Opettaja: Tomi Mutanen ja Kimmo Räsänen

Toteutus: Verkko-opinnot Google Classroom -alustalla. Opiskelu sisältää sekä luentoja, itsenäistä opiskelua sekä ryhmätehtäviä. Opintojakson tarkemmat tehtäväkuvaukset ja tehtävien palautuspäivät julkaistaan kurssin edetessä Classroomissa. Opinnot tulee olla suoritettuina 9.8.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen päättyy: 17.5.2020

Hinta: StageRight-hankkeessa toteutetut kesäopinnot ovat osallistujille maksuttomia. Selvitä mahdollisuutesi aikuisopintorahaan tai kesäopintotukeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kesäopintoihin on päättynyt 17.5.2020. Kiitos kaikille kiinnostuneille!

StageRight - osaajille tutkintoja

StageRight - osaajille tutkintoja on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. StageRight-hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja parantaa alalla työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisuutta osallistua elinikäisen oppimiseen.

Kesäopinnot järjestetään yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman kanssa.

StageRight-hankkeen tietosuojaseloste.

Lisätietoja:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi