Kokonaisvisuaalinen suunnittelu

Kokonaisvisuaalinen suunnittelu tapahtumatekniikassa (5 op)

(Esitystekniset sovellukset 5, ks. Metropolian Esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelma 2020)

Sisältö

Opintojaksolla avataan oman visuaalisen suunnittelun prosessia tutustumalla vierailevien luennoitsijoiden, kanssaopiskelijoiden sekä kollegoiden suunnittelun tapoihin ja työkaluihin. Pohdimme myös edellytyksiä luovalle työskentelylle. Työskentelytapoina eri alojen vierailijoiden etäluennot, oppimispäiväkirja, pienryhmätyöskentely sekä opitun soveltaminen käytännössä yksilötehtävänä suoritettavan luovan prosessin osana. Kurssin pääpaino on omien idealähteiden laajentaminen, erilaisten lähestymistapojen kokeileminen ja uusien työtapojen tai työkalujen integrointi oman työskentelyn osaksi.

Opintojakso koostuu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevista opintosisällöistä.

  • Taiteellisen suunnittelun ja tuotannon käytännöt

  • Taiteellisen suunnittelun työkalut

  • Oman luovan suunnittelun prosessin kehittäminen

Oppimistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää luovan visuaalisen sisällöntuottamisen merkityksen esitystoiminnassa.

  • Opiskelija tuntee erilaisia lähestymistapoja luovaan kokonaisvisuaaliseen suunnitteluun.

  • Opiskelija osaa valita projektikohtaisesti erilaisia luovan suunnittelun työkaluja käyttöönsä.

  • Opiskelija tuntee ja kykenee erittelemään oman luovan prosessinsa tyypillisen kulun.

  • Opiskelija kykenee integroimaan uusia työkaluja luovan prosessinsa osaksi.

  • Opiskelija osaa tuottaa kokonaisvisuaalista referenssimateriaalia.

Opintojakso pähkinänkuoressa

Kohderyhmä: Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan alalla työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat syventää ja laajentaa ymmärrystään visuaalisesta suunnittelusta.

Edeltävä osaaminen: Opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käytön erilaisissa käyttöympäristöissä. Hän tuntee esitys- ja teatteritekniikan keskeiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt. Osallistujalla on perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä. Opintojaksolle ei ole pohjakoulutus- tai tutkintovaatimuksia.

Suoritusaikataulu: 25.5. - 9.8.2020

Laajuus: Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakso avautuu opiskeltavaksi viikolla 20 ja opinnot tulee olla suoritettuina viikon 32 loppuun mennessä. Opiskelu tapahtuu Google Classroom -verkkoalustalla ja sisältää sekä luentoja, itsenäistä opiskelua että ryhmätehtäviä.

Opettaja: vastuuopettajaja Essi Santala, vierailevina luennoitsijoina alan kärkinimiä.

Toteutus: Verkko-opinnot Google Classroom -alustalla. Opiskelu sisältää sekä luentoja, itsenäistä opiskelua että ryhmätehtäviä. Osa opiskelumateriaalista on englanninkielistä. Opintojakson tarkemmat tehtäväkuvaukset ja tehtävien palautuspäivät julkaistaan kurssin edetessä Classroomissa. Opinnot tulee olla suoritettuina 9.8.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen päättyy: 17.5.2020

Hinta: StageRight-hankkeessa toteutetut kesäopinnot ovat osallistujille maksuttomia. Selvitä mahdollisuutesi aikuisopintorahaan tai kesäopintotukeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kesäopintoihin on päättynyt 17.5.2020. Kiitos kaikille kiinnostuneille!

StageRight - osaajille tutkintoja

StageRight - osaajille tutkintoja on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. StageRight-hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja parantaa alalla työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisuutta osallistua elinikäisen oppimiseen.

Kesäopinnot järjestetään yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman kanssa.

StageRight-hankkeen tietosuojaseloste.


Lisätietoja:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi