Videojärjestelmien sovellukset

Videojärjestelmien sovellukset (5 op)

(Esitystekniset sovellukset 5, ks. Metropolian Esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelma 2020)

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan olemassa olevaa videotekniikan tuntemusta eri osa-alueilla. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin videosovelluksiin esitys- ja tapahtumatekniikassa. Kurssin sisältökokonaisuuksia ovat videojärjestelmien toistosovellukset, ohjausjärjestelmien integrointi videojärjestelmien sisällä sekä niiden ulkopuolella (ShowControl) ja videon siirtäminen verkossa.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkkototeutuksena. Oppimismenetelminä käytetään vierailevien opettajien videoluentoja, pienryhmätyöskentelyä sekä interaktiivisia ongelmanselvitystilanteita yhdessä opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Näiden lisäksi oppimiskokonaisuus täydentyy yksilötehtävillä ja niiden yhteiskäsittelyllä ryhmän kanssa.

Opintojaksolla käsiteltävät aiheet:

  • Videojärjestelmän integraatio- ja toistosovellukset

  • Verkkoteknologian hyödyntäminen videojärjestelmissä

  • Tuotantotekninen lähestyminen videojärjestelmän suunnittelussa

  • Päivittäisten ongelmatilanteiden haltuunotto

Opintojakso pähkinänkuoressa

Kohderyhmä: Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan alalla työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat syventää olemassa olevaa videotekniikan tuntemustaan eri osa-alueilla.

Edeltävä osaaminen: Opintojaksolle osallistuja ymmärtää videojärjestelmien perusteet. Hän tuntee yleisimpien videosignaalien ominaisuudet, yleisesti käytössä olevat signaalityypit ja käytettävät fyysiset väylät. Opintojaksolle ei ole pohjakoulutus- tai tutkintovaatimuksia.

Suoritusaikataulu: 25.5. - 9.8.2020

Laajuus: Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opintojakso avautuu opiskeltavaksi viikolla 20 ja opinnot tulee olla suoritettuina viikon 32 loppuun mennessä. Opiskelu tapahtuu Google Classroom -verkkoalustalla ja sisältää sekä luentoja, itsenäistä opiskelua että ryhmätehtäviä.

Opettaja: vastuuopettaja Veikko Pulli, vierailevia luennoitsijoita

Toteutus: Verkko-opinnot Google Classroom -alustalla. Opiskelu sisältää sekä luentoja, itsenäistä opiskelua että ryhmätehtäviä. Opintojakson tarkemmat tehtäväkuvaukset ja tehtävien palautuspäivät julkaistaan kurssin edetessä Classroomissa. Opinnot tulee olla suoritettuina 9.8.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen päättyy: 17.5.2020

Hinta: StageRight-hankkeessa toteutetut kesäopinnot ovat osallistujille maksuttomia. Selvitä mahdollisuutesi aikuisopintorahaan tai kesäopintotukeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kesäopintoihin on päättynyt 17.5.2020. Kiitos kaikille kiinnostuneille!

StageRight - osaajille tutkintoja

StageRight - osaajille tutkintoja on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. StageRight-hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja parantaa alalla työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisuutta osallistua elinikäisen oppimiseen.

Kesäopinnot järjestetään yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman kanssa.

StageRight-hankkeen tietosuojaseloste.

Lisätietoja:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi